Akupunktur

Akupunktur är en del av den traditionell kinesiska medicinen, TCM, som har används i tusentals år i Kina. Man behandlar punkter som ligger på meridianerna, där livsenergin Qi flödar.meridian2

Sjukdomar kan bero på störningar i detta flöde. Med hjälp av behandling på akupunkturpunkterna kan man återställa balansen och hjälpa kroppen att läka sig själv.
Grundprincipen för akupunktur på hästar och hundar är densamma som för människor, man arbetar med helhet och balans, för att få friska och harmoniska djur.
Akupunktur ger motståndskraft, balans, god vitalitet och hälsa.

Effekter av akupunkturen är bland annat:
- Utsöndring av kropps egna hormon, serotonin, oxytocin, betaendorfiner och endorfin
- Bättre cirkulation i muskler och leder
- Smärtstillande
I praktiken ser jag att djuren har mer energi, är mjukare i kroppen och mår bättre.

Vid förebyggande behandlingar stärker man djurets kropp och immunförsvar som i sin tur hjälper till att förkorta återhämtningen och läkningsprocessen vid en eventuell skada.hund_akupunktur
I kinesisk medicin är det viktigt att förebygga sjukdomar och att hålla sig frisk.

Hur många behandlingar som behövs är väldigt individuellt. Vissa obalanser kan ha funnits i kroppen under många år innan symtom visar sig, därför kan det ta tid att återskapa ordningen i det inre.
Kroniska besvär kräver i regel upprepade behandlingar under en längre tid medan akuta besvär i allmänhet kräver färre behandlingar.
Mycket förenklat beskrivet behövs ungefär fem behandlingar för lindriga skador och tio eller fler vid svårare sjukdomar.

Akupressur bygger på samma grunder som akupunktur, men man stimulerar akupunkturpunkterna med fingrarna istället för att använda nålar. Om hästen eller hunden är för spänt eller inte tycker om nålarna då använder jag akupressur istället eller i kombination med nålar. Resultat blir det samma som när man använder nålar.

Grundläggande i TCM (traditionell kinesisk medicin) är teorin om Yin och Yang. Yin och Yang är motsatta men kompletterande krafter, ingen kan existera utan den andra. Alla människor och djur ska ha en balans mellan Yin och Yang i kroppen. Medan hälsa upplevs som harmoniskt samspel mellan dessa krafter och omvärlden, tolkas sjukdomen som en disharmoni i samspelet.
I västerländsk medicin behandlas oftast bara symptomen och inte orsaken till hur problemen har uppkommit, men med TCM behandlar man helheten dvs både orsak och problem, inte bara symtomen eller skadan.